• Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Cíle organizace

 • Rozšíření povědomí o hodnotách našeho přírodního a kulturního dědictví.
 • Prohloubení vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije.
 • Ochrana, obnova a vytváření nových přírodně, historicky a kulturně cenných lokalit.
 • Vybudování komunity lidí se společným zájmem a společnou činností.

Konkrétnější cíle organizačních jednotek ZVONEČKU:

ZO ČSOP 11/11 ZVONEČEK

 • vytvořit organizaci se stabilní členskou základnou a se stabilním a pevným finančním zajištění
 • zajistit pestrou a rozmanitou činnost oddílů mladých ochránců přírody, Centra ekologické výchovy Zvoneček a Mateřského centra Zvoneček
 • rozšiřovat a zkvalitňovat praktickou ochranu přírody

Ekoporadna

 • pomáhat obyvatelstvu v preventivní péči o životní prstředí a s řešením ekologických kauz
 • zpřístupňovat občanům objektivní informace o životním prostředí, ekologických problémech, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí
 • umožňovat veřejnosti přístup do rozsáhlé odborné knihovny

CEV Zvoneček

 • pozitivně ovlivňovat děti, mládež i ostatní veřejnost ve vztahu k životnímu prostředí, k přírodě a udržitelnému životu
 • zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku služeb
 • v co nejširší míře naplňovat krajskou koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

MOP Nezmaři

 • získat do oddílu co největší počet dětí se zájmem o přírodu, které budou vychovávány pozitivně k přírodnímu a kulturnímu dědictví
 • při pravidelných aktivitách učit děti poznávat přírodu a pomáhat jí
 • pravidelně pořádat víkendové akce, jednodenní akce a tábor, na kterých děti získávají jedinečné zkušenosti a zážitky se svými kamarády

MOP Draci

 • bude doplněno v nejbližší době

Mateřské centrum Zvoneček

 • Nabídnout maminkám (ale i tatínkům) na mateřské „dovolené“ alespoň jedenkrát týdně aktivní, zajímavý, zábavný a různorodý program pro ně a jejich děti do 3 let věku, který je:
  1. v místě jejich bydliště, takže nemusí nikam daleko a složitě dojíždět
  2. připraven, takže se již nemusí o nic starat, jen si jej se svými dětmi užívají
 • Nabídnout maminkám (ale i tatínkům) na mateřské „dovolené“ kontakt se stejně „postiženými spoluobčany“ s možností vzájemné výměny zkušeností, názorů, tipů, inzerce prodeje a koupě věcí, týkajících se dětí.
 • Nabídnout našim malým vranským dětem:
  1. kontakt se svými vrstevníky a možnost zvykat si postupně na dětský kolektiv
  2. poznávat pravidla chování, která jim zejména v budoucnu umožní se bez problémů zařadit mezi ostatní děti ve školce apod.
  3. rozvíjet svůj intelekt, zručnost, obratnost, zvídavost, fantazii, …
Aktualizováno Středa, 31 Srpen 2011 22:17  

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?