• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

O ekoporadně

Ekoporadna Zvoneček vznikla v lednu roku 2010 v rámci projektu Středočeské sítě ekoporaden. Jeho cílem je zajištění standardizovaných ekoporadenských služeb, které pomáhají občanům, veřejné správě, podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, neziskovým organizacím při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím na území Středočeského kraje. Standardizované ekoporadenské služby se týkají kvality infrastruktury (bude zajištěna dostupnost ekoporadenství a kvalitní materiálně-technické a personální zázemí ekoporaden), procesů (ekoporadny např. garantují lhůtu na odpověď a její správnost). Každá ekoporadna také bude mít zpracován koncept zeleného/udržitelného úřadování v ekoporadně.

Projekt "Středočeská síť ekoporaden" naplňuje požadavky Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice pro období 2008 - 2013 a Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2003 - 2010. Jednotlivé účastníky směruje k dodržování základních principů environmentálního poradenství, kterými jsou nezávislost, týmová práce, profesionalita, sepětí s regionem, preventivní ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a pilotní řešení.

Na realizaci projektu se podílí Český svaz ochránců přírody Vlašim jako realizátor spolu s následujícími partnery: Ekodomov Kutná Hora, Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou, Muzeum Říčany, Český svaz ochránců přírody Polabí a Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou. Projekt spolufinancuje Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí částkou 2.951.670 Kč.

Co jsme udělali k zavedení Zeleného úřadování v naší ekoporadně?

Snažíme se držet tzv. "Osmera Zeleného úřadování". Některé kroky šly zavést rychle a okamžitě, jiné jsou dlouhodobější záležitostí a na jiné nejsou finanční prostředky. Pro Vaši inspiraci níže uvádíme jednotlivé dílčí kroky, které jsme již učinili.

1. 3R (Reduce, Reuse, Recykle)

Pro veškeré tisky v kanceláři používáme recyklovaný papír. Snažíme se tisknout oboustraně, či druhou stranu používat jako skicák. Použitý papír třídíme. V rámci ekocentra kromě běžně tříděného papíru, plastů a skla třídíme i elektroodpad, nebezpečný odpad, hliník a pet víčka. Tyto doplňkové materiály jsou k dispozici k třídění i pro veřejnost.

Naše stoly v ekocentru jsou vyrobeny z tříděného papíru.

2. Biologicky rozložitelné a recyklovatelné materiály

Používáme nelakované tužky.

3. Čím méně obalů, tím lépe

Kupujeme větší či koncentrovaná balení úklidových prostředků.

4. Výrobky nepoškozující životní prostředí a lidské zdraví

5. Nakupujte lokální produkty

Jsme zapojeni do prodeje farmářských bedýnek.

6. Výrobky šetřící zdroje a energii

Snažíme se zhasínat a vypínat spotřebiče při opuštění pracoviště.

7. Výrobky ekologického zemědělství a fair trade

Propagujeme a nabízíme k prodeji bioprodukty, ekoprodukty a výrobky fair trade.

8. Ekoznačky

Používáme ekologické úklidovéprostředky.

 

zelena domacnost

 

 

Aktualizováno Pondělí, 16 Červenec 2012 20:39  

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?