• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jsme členy

Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova csop-logo-zelene-pruhlpřírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme přes 9 000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. V roce 2009 jsme oslavili již 30. výročí vzniku naší organizace.

Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme s dětmi a mládeží, provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme řadu dalších aktivit.

Specifikem, kterým se odlišujeme od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že svoji činnost provádíme především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků.

 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavičina (SSEV Pavučina)

SSEV Pavučina vzniklo v roce 1996 na popud organizací poskytujících služby v oblasti ekologické / environmentální výchovy, a to z potřeb vzájemného kontaktu, výměny Pavuc RGB_smallzkušeností a zastupování společných zájmů.

SSEV Pavučina realizuje řadu projektů a programů celostátního významu, jejichž prostřednictvím naplňuje poslání a stanovy. Na projektech spolupracuje s členskými středisky a s partnery ze státní, podnikatelské i nevládní neziskové sféry. SSEV Pavučina je členem Oborové platformy ekologických nevládních organizací a SKAV.

SSEV Pavučina aktuálně pracuje dle strategického plánu na léta 2010-2012, v kterém se zaměřuje na celkem 3 oblasti: 1) podporu členských středisek ekologické výchovy, 2) služby pro školy a 3) rozvoj ekologické / environmentální výchovy obecně (vytváření prostředí).


Oborové platformy nevládních ekologických organizací

Na ustavení neformální oborové platformy se nevládní neziskové organizace (NNO) pracující v oblasti ochrany životního prostředí dohodly na oborovém setkání, které se konalo 6. prosince 2002 v Praze. Zelený kruh a jeho kancelář zajišťují organizační a technické zázemí této oborové platformy. Platforma je neformální a má podobu otevřené informační sítě. Cílem oborové platformy je vytváření partnerského vztahu mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou. Oborová platforma sleduje témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček přijala Etický kodex ekologických nevládních organizací na své členské schůzi.

Aktualizováno Středa, 11 Červenec 2012 20:17  

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?