• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historie

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 11/11 Zvoneček vznikla v březnu roku 1996. Tomuto vzniku předcházelo několik let práce oddílu mladých ochránců přírody Nezmaři, který měl povinnost být zastřešen právě jednou ze základních organizací, které pod Českým svazem ochránců přírody působily. Oddíl Nezmaři existuje již od roku 1987 a podrobnosti o tomto oddíle se dovíte v rubrice Mladí ochránci přírody. Před Zvonečkem zastřešovala 3 roky Nezmary ZO ČSOP 11/01 při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) Strnady. Ve stejném roce, kdy vznikla ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, vzniklo i Centrum ekologické výchovy Zvoneček (jakožto organizační jednotka ZO ČSOP 11/11 Zvoneček), které se zaměřuje na výchovu, vzdělávání a osvětovou činnost s neorganizovanými školními dětmi a širokou veřejností (naplňování krajské koncepce EVVO).

 

 

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 28 Červen 2013 13:52  

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?